Политика приватности

Коришћењем било ког дела сајта аутоматски прихватате сва актуелна правила коришћења.

Политика приватности служи да корисницима детаљније појасни врсте и начине употребе података које прикупљамо, као и употребу коментара на нашем сајту.

Коришћењем сајта, подразумева се да су корисници упознати са свим правилима коришћења и да су их у потпуности разумели и прихватили.

Сајт се не сме користити у незаконите сврхе као ни за промоцију истих.

Сајт нема старосне лимите што се тиче коришћења својих садржаја.

Сви садржаји на сајту су објављени у доброј намери и у складу са важећим прописима Републике Србије. Сав садржај користите на сопствену одговорност и Удружење се не може сматрати одговорним за бико какву штету насталу коришћењем овог сајта.

Ауторска права

Удружење задржава сва ауторска права на све властите садржаје. Ови садржаји обухватају: текстове, аудио, видео и фото материјале, базе података, као и програмерски код. Било каква неовлашћена употреба и злоупотреба садржаја подложна је тужби.

Уколико се сматра да Удружење крши туђа ауторска права садржај ће одмах, по установљавању истинитости жалбе, бити уклоњен.

Коментари на сајту

Дневник поседује функционалност остављања коментара на сајту и у оквиру ње омогућава корисницима да користе име или псеудоним који сами одаберу. Ви сами бирате садржај коментара и да ли ћете ваше личне податке ставити као јавно доступне или не. Поред садржаја коментара прикупља се и време и датум постављања. 

Сви доступни подаци користе се искључиво у сврху приказивања коментара на текстовима за које су везани. Ограничења која постоје огледају се у блокирању коментара који крше наша правила, коментара који се понављају више пута, рекламних коментара као и оних који крше важеће законске прописе. Ваше податке, уколико за то буде потребе, можемо доставити државним органима ако нам је то на основу закона захтевано.

Колачићи

Дневник употребљава колачиће ради бољег искуства употребе сајта. Постоје колачићи који су неоходни за само функционисање сајта, затим они који се користе за статистику, маркетинг и остало.

Колачићи не прикупљају осетљиве типове података и неопходни су за основне функционалности сајта. Ручним брисањем истих постоји могућност непотпуног функционисања сајта.

Екстерни линкови

Сајт садржи линкове који воде на странице других сајтова / портала.

Измена политике приватности

Удружење задржава право да без претходног упозорења повремено модификује правила. О важнијим променама можемо обавестити кориснике путем овог сајта.