Наша мисија

Наша мисија је


  • очување културног, верског, обичајног и језичког наслеђа Косова и Метохије
  • активно пружање помоћи земљацима којима је неопходна
  • посвећеност интеграцији и неговању културно-историјске баштине српског народа
  • интензивна хуманитарна делатност
  • пропагирање мира и толеранције