Пријавите се за помоћ

Пријавите се за помоћ једним кликом овдеПоштовани сународници,

Завичајно удружење грађана са Косова и Метохије, ‘Видовдан’ из Новог Сада покреће иницијативу којом жели да помогне интерно расељеним лицима са простора Косова и Метохије који живе на територији Аутономне Покрајине Војводине.
Помоћ се огледа у посредовању ради остварења права у оквиру пројеката и помоћи Покрајинског фонда за избегла, расељена лицa и сарадњу са Србима у региону, и других институција које пружају различите видове помоћи.

Уколико имате потребе за неком врстом помоћи, а испуњавате предвиђене услове за добијање исте, молимо Вас да попуните упитник/пријаву која ће имати евиденциони карактер за сврху, односно вид помоћи који Вам је потребан.

Удружење ‘Видовдан’ ће Вас благовремено обавештавати на достављене контакт адресе о врстама помоћи за које можете конкурисати како би остварили права која Вам припадају.
Удружење податке може користити само у наведене сврхе (детаљније обавештење чини саставни део обрасца пријаве) а у складу са одредбама Закона о заштити података о личности.

Ваше Удружење ‘Видовдан’ – Нови Сад